លាម លីដារ៉ា

Leam Lidara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Mail Server

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​ត្រូវបាន​បង្កើត ដើម្បី​សំរូលដល់ការ​ផ្ញើ​សារ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Internet

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • អាច​ផ្ញើ​ទៅកាន់ Yahoo, Gmail
  • ​ប្រើ​ប្រាស់ SSL

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

  • C# Programming Language

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​​ទាញយក​​កម្មវិធី​