ចេង គង់

Cheng Kung

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

POS Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ផ្ទុក និង​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​នៃការលក់ ព័ត៌មាន​ផលិតផល ទំនិញ​ក្នុង​ស្តុក បុគ្គលិក និងគណន័យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ ។

♦ លក្ខណ:​ពិសេស​៖

  • ​នៅពេល Login តម្រូវ​ឲ្យ​មានការ​បញ្ចូល UserName នឹង Passwordusername : chengkung , password : chengkung)
  • ​គ្រប់គ្រង​ព័ត៌មាន​នៃការលក់ ព័ត៌មាន​ផលិតផល ទំនិញ​ក្នុង​ស្តុក បុគ្គលិក និងគណន័យអ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ 
  • ​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បង្កើត​គណនី កែប្រែ​ឈ្មោះ​គណនី និង លេខ​សម្ងាត់​
  • ​ទិន្នន័យ​ត្រូវបាន​រក្សាទុក នឹង មើល​តាមរយៈ Database
  • អាច​ប្រើ​ជាមួយ Barcode Reader

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

  • Visual Studio
  • MS Access Database
  • Adobe Photoshop

📥⁠ ​ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​