ហេង សុខវិសាល

Heng Sokvisal

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី International University-IU

​កម្មវិធី​សម្រាប់​គ្រប់គ្រង​តម្លៃ​ទំនិញ​ក្នុង​ហាង

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-26

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

· កម្មវីធីនេះមាន​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​សម្រាប់​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​តម្លៃ​របស់ទំនិញ​ក្នុង​ហាង ។

· យើងអាចបញ្ជូល​ឈ្មោះ​ទំនិញ ចំនួន តម្លៃ តម្លៃ​សរុប ។

· យើងអាច​ធ្វើការ​ផ្លាស់ប្តូរ​ទិន្នន័យ​ដែល​ខុសដោយ​ប្រើ​MENU UPDATEDATA

· យើងអាចលុប​ទិន្នន័យ​ចាស់ ឬ​ទិន្នន័យ​ណា​ដែល​ខុស​តាមរយៈ​MENU DELETEDATA

· ហើយយើង​ក៏​អាចបើកមើល​ទិន្នន័យ​ដែល​យើងបាន​បញ្ចូល​រួច​តាមរយៈ​MENU VIEWDATA

· យើងអាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​ណាមួយ​តាមរយៈ​ MENU Search Database

 Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

 - កម្មវីធីនេះ​ត្រូវបាន​សសេរដោយ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវីធី​ DEV (c++) .

📥  ចុចទីនេះដើម្ប​ទាញយក​កម្មវិធី​