បោយ សុទ្ឋិមគ្គ

Boy Sothy Meak

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ពុទ្ធិសាស្ត្រ

​គ្រប់គ្រង​ការលក់​ព្រមទាំង​ខ្ចីសៀវភៅ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង​ការលក់សៀវភៅនេះ បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់ ក៏​ដូចជា​ការខ្ចីសៀវភៅ ព្រមទាំង​កាត់​បន្ថយ​ទៅលើ​ការ​ចំណាយ​ផ្សេងៗ​ដូចជា ការ​ចំណាយ​លើក្រដាសកត់ត្រា ដឹងចំនួនសៀវភៅ​ដែល​នៅសល់​ក្នុង​ស្តុក សៀវភៅលក់អស់ពីស្តុកជា​ពិសេស​អាចដឹងថា តើសៀវភៅ​ប្រភេទ​ណា​ដែល​លក់ដាច់​ជាងគេ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

-  មានសៀវភៅ​ច្រើន​ប្រភេទ ព្រមទាំង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ស្វែងរក​សៀវភៅ 

-  មាន​ image ប៊ូតុង​សម្រាប់​ខ្ចីសៀវភៅ

-  និង​សម្រាប់​បង្កើត​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​មាន button សម្រាប់ print report, អា​ច edit នៅពេល​ចង់កែប្រែអ្វីមួយ

♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​៖

- ប្រើ​ប្រាស់​ភាសា C#

- Microsoft Visual Studio 2010

- Adobe Photoshop

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​