ញ៉ឹក សុវណ្ណរតនៈ

Nhik Sovanrothanak

ឆ្នាំសិក្សា 2024
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Mart Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ Assignment សិស្សអាហារូបករណ៍ (ជំនាញ Mobile App - Flutter)  ​បញ្ចប់​វគ្គ​សរសេរ​កូដដំបូង C++ ដែល​មានសមាជិកក្រុម ៣នាក់ (Mr. Nhik Sovanrothanak, Mr. Meng Rithyvann, Miss. Taem Marina)

 ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការ​គ្រប់គ្រង​ទំនិញ គ្រប់គ្រង​បុគ្គលិក និងជា​ពិសេស​គឺការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ការលក់ទំនិញ​ឲ្យ​អតិថិជន ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​គ្រប់គ្រង ហាង​ទាំងមូល​កាន់តែមានភាព​ប្រសើរ​ឡើង ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

→ សម្រាប់ User

- មាន​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព​ដោយរាល់ពេល User បើក​កម្មវិធី User អាច​បញ្ចូល​ឈ្មោះ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់ Username និង Password ដោយខ្លួនឯង ដើម្បី​ធ្វើការ Login ចូល​កម្មវិធី​សម្រាប់​សេវាកម្ម​បញ្ចុះ​តម្លៃ​លើមុខទំនិញផ្សេងៗ តែ User អាច​បញ្ចូល​ខុសបានតែ៣ដង​សម្រាប់ Username និង password 

- ករណីបើ User ជាអតិថិជនថ្មី User ត្រូវចាំបាច់ Sign Up ជាមុនសិន

- User អាចចូលមើលនិងកែ Password បានតែចាំបាច់ត្រូវ Verify ជាមួយលេខទួរស័ព្ទនិង Email ជាមុនសិន

→ សម្រាប់ Admin

- ​គ្រប់គ្រង​ទំនិញ​ក្នុង​ស្តុកមាន (ដឹងពីProduct ក្នុង​ស្តុក) Import, Show, Update, Delete ជាដើម

- មិន​ឲ្យ​មាន barcode ស្ទួនឡើយ 

- ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់ ជា​តួនាទី​របស់បុគ្កលិក​ផ្នែក​លក់ ដែល​គេមាន​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការមួយចំនួន​ដូចជា ការទូរទាត់ប្រាក់ ប្ដូរប្រាក់ (Exchange rate = 4100៛) កត់ត្រាការលក់ ព័ត៌មាន​អតិថិជន ការបញ្ចុះ​តម្លៃ​ផ្សេងៗ​ 

- គ្រប់ Price ទាំងអស់ admin ត្រូវ​កំណត់​ជាមុនសិន

- ការចេញ Invoice ឲ្យ​អតិថិជន ។

- អាចដឹងពីចំណូល​ដែល​បានពីការលក់ នៃProduct សម្រាប់​អតិជនម្នាក់ៗ​

- ​ចំណេញ ៣០% គ្រប់​ផលិតផល​ដែល​បានលក់ចេញ ធៀប​តម្លៃ​ក្នុង​ស្តុក

ផលវិបាក

- គ្រប់​ប្រភេទ Product គឺស្តុក​ក្នុង File តែមួយ

គណនារកប្រាក់​ចំណេញ​សរុប​ទាំងអស់​ដែល​បានទូទាត់

រាល់ពេល​ធ្វើការ Register (Login, Sign up, Forgot password) គឺ​មិនអាច​ថយមកក្រោយវិញបានទេ

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​

- C++ Programming Language, - C++ File I/O (Binary File) , - Dev C++, - Adobe Photoshop 2020

→ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​ជាក់ស្តែង