មេង រិទ្ធីវ៉ាន់

មេង រិទ្ធីវ៉ាន់

Meng Rithyvann

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Java Programing