ស្វាត ម៉ានិត

Svat Manith

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

School Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2022-11-01

ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖

​កម្មវិធី​នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើងជា​ពិសេស​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​សម្រួល​ដល់​ការងារ​របស់ Admin ។ Admin អាច​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ទិន្នន័យ ទាំងអស់ នឹងរក្សារាល់​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែរគាត់បាន​បញ្ចូល ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

- មុននិង​ប្រើ​ប្រាស់ Admin គ្រន់តែ​បញ្ចូល​នៅ Username នឹង Password ជាមុនសិន ដើម្បី​ចូល​ទៅកាន់ Login Page ។
- Admin អាច​ជ្រើសរើស គ្រប់ option ដែល​គាត់ចង់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ ។
- Admin អាច​គ្រប់គ្រង Staff Mange, Student Mange, Invoice Mange នឹង Score Mange របស់សិស្សបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល ។
- Admin អាចគ្រាប់គ្រងទុក​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​នោះបានដោយ​គ្រាន់តែ Insert, View, Search, Update នឹង Delete ។
- ហើយការ​បញ្ចូល ID គ្រាប់ Manage ទាំងអស់​គ្មាន​ការស្ទួន ID នោះទេ ។

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ ៖

- C++ Programming Language

- DEV C++

- File Binary

ការ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ជំហានដំបូងត្រូវ​បញ្ចូល​ Username : Manith Password : 168168

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​