វ៉ន ណារ៉ូ

Vorn Naro

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Naro's in-store products management system

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-05-10

♦ ពណ៌នាអំពីស្នាដៃ​សម្រាប់​កម្មវិធី​៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ម្ចាស់ហាង ឬ​mart ​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​់​នូវ​ទំនិញគ្រប់​ប្រភេទ​ដោយវាអាចធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាពនៃទំនិញក្នងការ​គ្រប់គ្រង​ទៅលើ​ទំនិញ ។  

♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

 • ​ធ្វើការ​ login ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​កម្មវិធី​បានដោយ​បញ្ចូល username & password
 • ​កម្មវិធី​នេះអាច​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​គ្រប់​ប្រភេទ
 •  ​បង្ហាញ​តារា​ង​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
 • អាច​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​បានដោយ​បញ្ចូល barcode របស់ទំនិញ
 • អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​ទិន្នន័យ​បានដោយ​បញ្ចូល barcode ដើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ដែល​ចង់កែប្រែ
 •  អាច​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​បានដោយ​ប្រើ​ barcode ដើម្បី​លុប​ទិន្នន័យ​នោះ
 •  អាច​ធ្វើការ​តម្រៀប​ទំនិញ​ទៅតាម​ barcode តាមលំដាប់ពីតូចទៅធំ
 •  អាចចូលមើលទំនិញ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ស្ដុក​ដែល​បានធ្វើ​បច្ចុប្បន្ន​ភាពនៃទំនិញ
 • អាច​ធ្វើការ​ទិញទំនិញបាន​ច្រើន​ដងបាន

♦ បច្ចេកទេស​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

 • C/C++ Programming language
 • File Binary

 Login: Username: Admin, Password: 1234

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង