ប៉េ ពន្ឋរាយ

Pe Punreay

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ANT Coffee Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2024-03-14

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ ៖  

ANT Coffee Management System កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​សម្រាប់​ជួយ​សម្រួល​លើការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​ទាំង Products និង Employees ទៀតផង ។ ក៏​ដូចជា​ធ្វើការ Record គ្រប់ការវិក័យបត្រ​ដែល​បានទិញ និងសរុបប្រាក់ចំណូលដល់ម្ចាស់អាជីវកម្ម ។

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​ប្រាស់ ៖

C++ Programing Language • Binary file • Dev C++

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស ៖

 - Admin: Login (username: admin និង password: 1234)

→ Product Control

 + Revenue៖ សម្រាប់​ធ្វើការ​បូកសរុបប្រាក់ចំណូល​បន្ទាប់ពី​បានលក់

 + Register product៖ សម្រាប់​ធ្វើការ​បញ្ចូល Items ទៅ​ក្នុង​ហាង

 + Import Stock៖ សម្រាប់​ធ្វើការ​បញ្ចូល​ចំនួន Items ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាង

 + View all products៖ សម្រាប់​មើល items ទាំងអស់​

 + Search products៖ ធ្វើការ​ស្វែករក​ព័ត៌មាន​របស់ Product តាមរយៈ Barcode ឬ Category

 + Update Product៖ សម្រាប់​ធ្វើការ Update ទិន្នន័យ​របស់ items 

 + Remove Product៖ សម្រាប់​លុប​ទិន្នន័យ Productsចេញពី​ក្នុង​ហាង

 + Sale Product៖ សម្រាប់​ធ្វើការ​លក់​ផលិតផល​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ហាង

 + View invoice history៖ សម្រាប់​ពិនិត្យ​មើលរាល់ Products ដែល​មានលក់កន្លងមក

 + Sort items៖ សម្រាប់​ធ្វើការ​តម្រឹម Barcode ពីតូចទៅធំ នាពេល​ដែល Barcode របស់ items នីមួយៗ​មើលទៅ​គ្មាន​លំដាប់

→ Employees Control

+ Register staff៖ ការចុះ​ឈ្មោះ​ចំពោះបុគ្គលិកមាន៣​ដំណាក់ ទាំង​ព័ត៌មាន​ផ្ទាល់​ខ្លួន និង ព័ត៌មាន​ជាបុគ្គលិក រួច​ក៏​មានការ​បង្កើត Account Staff ​ផងដែរ ដើម្បី​ឲ្យ​បុគ្គលិកចូល​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​បាន

+ View employees' info៖ សម្រាប់ View employee’s info ត្រូវបាន​ចែកជា២ ដើម្បី​មានភាព​ងាយស្រួល​ដល់ Admin

+ Search employees' information៖ សម្រាប់ Search employee’s info តាមរយៈ ID 

Update employees' information៖ ចំពោះ Update employee’s info ត្រូវបាន​បែងចែកជា៣ ដើម្បី​មានភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ធ្វើការ​កែប្រែ​ទៅតាម​ព័ត៌មាន​ដែល Admin ចង់កែប្រែទៅ​ឲ្យ បុគ្គលិក ។ Update personal information of staff, Update employee information, Change username and password for employee

Resignation៖ ចំពោះ Resignation ជា Option សម្រាប់​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​បុគ្គលិកចេញពីហាង ។

♦ ផលវិបាក

ចំពោះ Admin account មិនអាច​ប្តូរ username និង password បាន

 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយ​កម្មវិធី​