លាម លីដារ៉ា

Leam Lidara

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

FTP Server

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

ពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​ត្រូវបាន​បង្កើត ក្នុង​គោល​បំណង​ចែក​រំលែក​ឯកសារ នៅរយៈ​ចម្ងាយ​ឆ្ងាយ តាមរយៈ​ប្រព័ន្ធ Internet

លក្ខណ:​ពិសេស​៖

 

 • អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​ឯកសារ *.pdf តាម​ប្រភេទ​, តាមស្ថានភាព, តាម​ឈ្មោះ និងតាមលេខរៀង
 • អាចបើកមើល (ពិនិត្យ​ឯកសារ) ប្រភេទ *.pdf បានដោយ​ប្រើ Service របស់ Google
 • ​ទាញយក​ឯកសារដោយ​បង្ហាញ​នូវ​កម្រិត​ភាគរយច្បាស់លាស់
 • អាច​ផ្ញើ​សារមតិយោបល់មកកាន់អ្នកសរសេ ដោយ​កម្មវិធី​ហ្នឹង​ធ្វើការ​ចាប់​ព័ត៌មាន​មួយចំនួន​ដូចជា ឈ្មោះ​កុំព្យូទ័រ​, Username, និង​ប្រពន្ធ​័ប្រតិ្តបត្តិការណ៍
 • អាចចែក​រំលែក ឯកសារជា​ប្រភេទ *.pdf
 • ​ពិនិត្យ​, កែប្រែ ប្រភេទ​ឯកសារ
 • ពនិត្យ, កែប្រែ ស្ថានភាពឯកសារ
 • ​កំណត់​ស្ថានភាព​ដែល​មិនត្រូវ​បង្ហាញ​
 • Upload ឯកសារដោយមាន​បង្ហាញ​នូវ​កម្រិត​ភាគរយច្បាស់លាស់
 • អាចលុបឯកសារចូល​ក្នុង​ធុង​សម្រាម​
 • អាចលុបឯកសារនៅ​ក្នុង​ធុង​សម្រាម ជារៀង​រហូត​
 • អាចសង្រ្គោះឯកសារ​ដែល​នៅ​ក្នុង​ធុង​សម្រាម មកវិញបាន
 • អាចកែប្រែ​ព័ត៌មាន​របស់ឯកសារ PDF បាន​ដូចជា ប្រភេទ​, ស្ថានភាព និង ឈ្មោះ​
 • រួមជាមួយមុខងារ​ច្រើន​ទៀត...

បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​៖

 

 • C# សម្រាប់​រចនា Interface និង ការ​ភ្ជាប់​រវាង Interface ​ជាមួយនឹង My-SQL Server
 • T-SQL ​សម្រាប់​ធ្វើការ Query ​ទិន្នន័យ​ចេញពី My-SQL Server

​ទាញយក​