ជុំម សុបញ្ញាពេជ្រ

Chum Sopanhapich

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Memory Game

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Java Programming

Java_MemoryGame គឺជា​ប្រភេទ Game កំសាន្ត​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើងដោយ​ប្រើ​ភាសា Java Programming Language ដើម្បី​បង្កើន​ការចងចាំ ដោយ Game មួយនេះ​តម្រូវ​ឲ្យ User ចងចាំ​នូវ​ទីតាំងលេខហើយ​ធ្វើការ​ផ្គូរផ្គងលេខ​ទាំងនោះ ។
​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ​បញ្ចូល UserName រាល់ការចាប់ផ្តើមលេង
  • ​បង្ហាញ​នូវ​ការ​ណែនាំ​នៃការលេង
  • មាន​បន្ថែម​នូវ Option ដូចជា លេងម្តងទៀត
  • ចុច​ទៅលើ​រូបភាព ដើម្បី​បើកលេខ
  • អាច​បង្ហាញ​ចំណាត់​ថ្នាក់​
  • ​បង្ហាញ​ចំនួន នាទីនិងលទ្្ធផលពេល​កំពុង​លេង

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  •  Eclipse
  •  Adobe Photoshop
  •  Java Programming Language
ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​