លាម លីសុផារ៉ា

Leam Lisophara

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Authenticator

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-27

♦ ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​ឲ្យ​យើងអាច​ទាញយក​នូវ​លេខកូដប្រាំមួយខ្ទង់ចេញពី Key ជាតួអក្សរបាន​មកពី Two-Factor Authentication (2FA) ​ដែល​ផ្ដល់​ដោយ Website Application ​ណាមួយ ។ ម្យ៉ាង​ទៀត​កម្មវិធី​នេះ​ក៏​មាន​នូវ​មុខងារមួយចំនួន​សម្រាប់​សម្រួល​ក្នុង​ការវាយតួអក្សរ​ច្រើន​តួ ព្រមទាំង​អាចលុប និង ទាញយក​មកវិញ​នូវ គណនី​ដែល​បានលុប​ផងដែរ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

 • បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​យកកូដទាំងប្រាំមួយខ្ទង់ដោយ​គ្រាន់តែ​ចុចពីលើ
 • អាច​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​ណាមួយ​ដែល​ចង់លុបបាន
 • មាន​នូវ​មុខងារ​ទាញយក​ទិន្នន័យ​ដែល​បានលុបហើយយកមកវិញ
 • មាន​សមត្ថភាព​អាច Scan QR Code បាន
 • ​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន Scan ឬ បញ្ចូល​ត្រូវបាន​រក្សានៅ​ក្នុង File
 • អាចផ្លាស់ប្ដូរ​នូវ​ផ្ទាំង​ខាងក្រោយបាន (Dark Theme or Light Theme)
 • មានសម្ថភាពចងចាំ​នូវ​ផ្ទាំង​ខាងក្រោយ ដែល​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​បានផ្លាស់ប្ដូរ
 • មាន​លក្ខណៈ Animation ​នៅលើ​ផ្ទាំង Menu

♦ បច្ចេកទេស​បង្កើត​៖

 • Visual Studio 2019
 • C# Programming
 •  File ​ដែល​បាន​ធ្វើការ encrypt ​ទិន្នន័យ​

📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​