សៀង សុធារ៉ា

Sieng Sotheara

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី University of Cambodia-UC

Bus Reservation SyStem

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

♦ អំពី​កម្មវិធី​៖  

​ប្រព័ន្ធ​កក់សំបុត្រឡានក្រុង ជា​កម្មវិធី​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង ដើម្បី​ដោះស្រាយ​បញ្ហា និងមានភាពងាយ ស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ពត៏មាន​របស់អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ដែល​បាន​ធ្វើការ​កក់សំបុត្រកៅអីជាមុនដោយអាចដឹងបានជាមុន​នូវ​ កៅអី​ណាមួយ​ដែល​នៅទំនេរ​មិនទាន់​មានអ្នកកក់ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • គណនី Admin និងលេខ​សម្ងាត់​ដែល​មិនអាច​ឲ្យ​អ្នក​ដទៃ​ធ្វើការ Logចូលទៅ​ក្នុង​កម្មវិធី​ផ្តេសផ្តាស់
  • រាល់មុខងារនៃ Main Menu Option សុទ្ធតែ​ធ្វើការ​ខុសៗ គ្នា​ទៅតាម​ការជ្រើសយកមក​ប្រើ​ប្រាស់​របស់យើង
  • អាច​ធ្វើការ​កំណត់​ចំណាំ​យ៉ាង​ច្បាស់លាស់​នូវ​លេខទូរស័ព្ទ​របស់អ្នក​ធ្វើ​ដំណើរ​ទាំងអស់​ជា​ពិសេស​បញ្ជៀស​នូវ​ការស្ទួន លេខកៅអី
  • ​អាចដឹងបាន​នូវ​កៅអី​ដែល​នៅទំនេរ និង អាចដឹងថាកៅអីលេខ​ណាមួយ​ត្រូវបាន​កក់ដោយលេខទូរស័ព្ទ​ណាមួយ​
  • អាច​ធ្វើការ​បង្ហាញ​រាល់​ចំណាយ​ទំាងអស់​ទៅលើ​ជើងឡាន​ខ្សែ​រទីប៉ុន្មាន និងចំណូល​ដែល​ត្រូវបាន​ក្រោយពីការដឹកជញ្ជូន
  • រាល់​ទិន្នន័យ​ទាំងអស់​ដែល​បាន​ធ្វើការ​លុប រឺ ក៏​កែរប្រែរ​ត្រូវបាន​រក្សារទុក​ក្នុង Text File

♦ បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++
  • Dev C++
  • Text File
📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​