ហេង ប៊ុនធួក

Heng Bunthuok

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

ប្រព័ន្ន​គ្រប់គ្រង​គ្រូបង្រៀននៅ​ថ្នាក់​មធ្យម​សិក្សា​

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# Database

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C# សម្រាប់​ការ​សរសេរ​កូដ
  • ​កម្មវិធី Visual Studio 2010 សម្រាប់​ជា IDE
  • SQL Server 2008 សម្រាប់​ការ​គ្រប់គ្រង​ទិន្នន័យ​
  • ReportViewer សាមញ្ញចំនួន ២ សម្រាប់​ការ​បង្ហាញ Report

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយនឹង license
  • ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាមួយ​ប្រព័ន្ធ​សុវត្ថិភាព  Username និង Password ពេល​បង្កើត User Login
  • ​គ្រប់គ្រង Account និងប្តូរ Password User
  • ​គ្រប់គ្រង ព័ត៌មាន​គ្រូបង្រៀន ការតែងតាំងឋានៈ គ្រប់គ្រង​ការឈប់​សម្រាក ការផ្លាស់ប្តូរឋានៈ  ​កំណត់​កាលវិភាគ គ្រូ និង​សិស្ស
  • ​ចំណុច​ពិសេស​មួយចំនួនទៀត
ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​