ស៊ុន វីរៈ

Sun Vireak

ឆ្នាំសិក្សា 2021
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Vireak’ s Bookshop Management System

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-09-10

​កម្មវិធី​នេះ​ដែល​គឺធ្វើឡើង​សម្រាប់​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​ហាងលក់សៀវភៅ​គ្រប់គ្រង​ការទិញសៀវភៅនឹងមើលស្តុកសៀវភៅ ។

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

 • Login ដើម្បី​ចូល​ប្រើ​កម្មវិធី​បានដោយ​បញ្ចូល​ username & password
 • ​កម្មវិធី​នេះអាច​ឲ្យ​អ្នក​គ្រប់គ្រង​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​​គ្រប់គ្រង​ការទិញសៀវភៅនឹងមើលស្តុកសៀវភៅគ្រប់​ប្រភេទ​
 • ​បង្ហាញ​តារាង​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​
 • អាច​ស្វែងរក​ទិន្នន័យ​បានដោយ បញ្ចូល ID របស់ទំនិញ
 • អាច​ធ្វើការ​កែប្រែ​ទិន្នន័យ​បានដោយ​បញ្ចូល ID ដើម្បី​ស្វែងរក​ព័ត៌មាន​ដែល​ចង់កែប្រែ
 • អាច​ធ្វើការ​លុប​ទិន្នន័យ​បានដោយ​ប្រើ ID ដើម្បី​លុប​ទិន្នន័យ​នោះ
 • អាចចូលមើលទំនិញ​ដែល​មាននៅ​ក្នុង​ស្ដុក
 • អាច​ធ្វើការ​ទិញសៀវភៅបាន​ច្រើន​ដងបាន ។

 ♦ បច្ចេកទេស​ដែល​បាន​ប្រើ​៖

 • C/C++ Programming language
 • DEV C++
 • File Binary
📥⁠ ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​