គួច កំណប់

Kuoch Kamnab

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រ និង វិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ច

ChatSystem

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​របស់​កម្មវិធី​៖

♦ ​កម្មវិធី​ Chat Peer to Peer

អាច Chat ជាមួយ​គ្នា​បាននៅ​ក្នុង​ Network តែមួយ

♦  អ្នក​គ្រាន់តែ​ដាក់ IP Address ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​មាន​កម្មវិធី​ Chat Server ហើយចុច Connect អ្នកនឹងអាច Chat ជាមួយ​គ្នា​បាន

Tools និង​បច្ចេកវិទ្យា​មាន​ដូចជា​៖

♦  ​ប្រើ​ប្រាស់​កម្មវិធី​ Visual Studio 2012

♦  ភាសា C#

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​៖