មាស សិលា

Meas Sila

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

​កម្មវិធី​គ្រប់គ្រង MART

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++
ថ្ងៃប្រគល់ ៖ 2021-04-26

♦ ពិពណ៌​នាស្នាដៃ៖

 ​កម្មវិធី​នេះ​បង្កើត​ឡើង​ក្នុង​គោល​បំណង​ជួយ​ឲ្យ​មា្ចស់ហាង ឬ​ម្ចាស់ MART ​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​គ្រប់គ្រង​ការលក់របស់គេកាន់តែ​ប្រសើរ ។

♦ ​លក្ខណៈ​ពិសេស​៖

 • ​ប្រើ Arrow Key up & down រួចចុច Enter ​នូវ​អ្វី​ដែល​អ្នកចង់​ប្រើ​
 • មានការ​កំណត់ username & password ដើម្បី​ចូលទៅមើលការ​គ្រប់គ្រង​បើជា user ធម្មតាមិនមាន username & password ដើម្បី​ចូលទៅមើលការ​គ្រប់គ្រង​ទេមាន​សិទ្ធ​ត្រឹមមើលហើយទិញនៅអ្វី​ដែល​គេចង់បានតែប៉ុណ្ណោះ
 • Insert ​សម្រាប់​បញ្ចូល​ទិន្នន័យ​មានពីរ​ប្រភេទ insert-food និង insert-drink
 • delete ​សម្រាប់​លុបទំនិញ​ដែល​បញ្ចូល​រួចមានពីរ​ប្រភេទ delete -food និង delete -drink
 • Change ​សម្រាប់​កែទំនិញ​ដែល​បញ្ចូល​រួចមានពីរ​ប្រភេទ change-food និង change-drink
 • Sell ​សម្រាប់​មើលទំនិញ​ដែល​លក់ចេញមានពីរ​ប្រភេទ sell-food និង sell-drink
 • View ​សម្រាប់​មើលទំនិញ​ដែល​មាន​ក្នុង​ហាង មានពីរ​ប្រភេទ view-food និង view-drink
 • Rest ​សម្រាប់​មើលទំនិញ​ដែល​សល់​ក្នុង​ហាងមានពីរ​ប្រភេទ Rest-food និង Rest-drink
 • Total ​សម្រាប់​បង្ហាញ​ទំនិញ​ដែល​មាន​ក្នុង​ហាងទាំង food និង drink
 • ហើយនិងមុខងារ ដើម្បី​បង្ហាញ​ម៉ោង​និង​ថ្ងៃ​ខែ​ឆ្នាំ​នាពេលបច្ចប្បន្ន ។

♦ បច្ចេកទេស​ប្រើ​

 • C++ Programming Language
 •  File binary

Username: sila Password: 123

📥 ចុចទីនេះ​ទាញយក​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង