កែ នរិន្ទ្រ

Ke Norin

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី National Polytechnic Institute of Cambodia -NPIC

Hotel management

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C/C++

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

​កម្មវិធី Hotel management នេះ​ត្រូវបាន​បង្កើត​ឡើង ដើម្បី​ជួយ​សម្រួល​ដល់ការផ្ទុក​ទិន្នន័យ​របស់របស់អតិថិជន ដែល​ក្នុង​នោះមាន​ដូចជា ID, ឈ្មោះ​, លេខទូរស័ព្ទ, ភេទ ជាដើម ។ ហើយលើសពីនេះវា​ក៏​មានភាព​ងាយស្រួល​ផងដែរ​ក្នុង​ការគណនានៅ​តម្លៃ​របស់បន្ទប់​ទៅតាម​ចំនួន​ថ្ងៃ​ដែល​បានស្នាក់នៅបាន​យ៉ាង​ងាយស្រួល និង ឆាប់​រហ័ស ។

លក្ខណ​ពិសេស​៖

  • អាច​ធ្វើការ​បញ្ចូល លុប និង កែ​តម្រូវ​នូវ​ទិន្នន័យ​
  • អាច​ធ្វើការ​ស្វែងរក​នូវ​រាល់​ទិន្នន័យ​ដែល​បាន​បញ្ចូល​រួចបាន​យ៉ាង​ងាយ
  • អាច​ធ្វើការ​គណនាចំនួនទឹកប្រាក់សរុប
  • មាន Rows និង Columns ច្បាស់លាស់ ដែល​អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើ​ប្រាស់​ងាយ​ក្នុង​ការ​ប្រើ​និងមិន​ច្រឡំ​
  • មានការ​កំណត់​ច្បាស់លាស់ដោយរាល់លេខសំគាល់​មិនអាច​មានការស្ទួន​គ្នា​

 បច្ចេកទេស​ដែល​ប្រើ​

  • ភាសា C++
  • ​Dev C++ IDE