ស៊ន គា

Sorn Kea

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ជាតិគ្រប់គ្រង

KeaCatchBall

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

KeaCatchBall គឺជា Game កំសាន្ត​មួយ​ដែល​បង្កើត​ឡើងដោយ​ប្រើ​ភាសារ C# Programming Language សម្រាប់​អ្នក​ដែល​ចូលចិត្ត​កំសាន្ត​ជាមួយការ ស្វែងរក​បាល់​ដែល​មានព៏ណដូច​គ្នា ដើម្បី​បំបែក​បាល់​ទាំងនោះ ។

​លក្ខណៈ​ពិសេស​

  • ចុច​ទៅលើ​បាល់​ដែល​មានដូច​គ្នា​ចាប់ពី 2 ឡើងទៅ និងទទួលបានពិន្ទុ
  • មាន​បន្ថែម​នូវ Option ដូចជា New Game
  • អាច​ឲ្យ Redo ឬ Undo បាន
  • ​បង្ហាញ​ចំនួន Move និងលទ្្ធផល

​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

  • Visual Studio 2012
  • Adobe Photoshop
  • C# Progamming Language

ចុចនៅទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​កម្មវិធី​