ស៊ឹង ចន្ថា

ស៊ឹង ចន្ថា

Soeng Chantha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop