ស៊ឹង ចន្ថា

Soeng Chantha

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

ការរចនា​រូបភាព​ដែល​មាន​លក្ខណៈ​ក្តីស្រមៃ (Fantasy Image Design)

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

ពិពណ៌នាស្នាដៃ៖

អត្ថន័យនៃ​រូបភាព គឺ​បង្ហាញ​អំពីរូប ប្រាសាទព្រះវិហារ ឈរ​ក្នុង​ទិដ្ឋភាព​ពេលរាត្រី 

- រាល់​រូបភាព​ទាំងឡាយ សុទ្ធសឹងតែជាក្តីស្រមៃ ដែល​ខ្ញុំ​បាទបានធ្វើឡើងដោយខ្លួនឯង​ផ្ទាល់​ ដោយមានការ Design ផង និង មានការយក​រូបភាព​មក​បន្ថែម​ផង 

- ក្នុង​រូបទាំងនេះរួមមានៈ រូបប្រាសាទព្រះវិហារ ព្រះ​ចន្ទ ផ្កាយ រូបសត្វបក្សី ដើមឈើ អ័ព្វ ពន្លឺនៃលំហអាកាស ស្មៅ ដុំថ្មនៃប្រាសាទ រូបចំលាក់តោ  និង ព្រៃប្រឹក្សា​ដែល​មានលេចឡើង​នូវ​ប្រាសាទអង្គរវត្ត (ទិដ្ឋភាព​មើលពី​ចម្ងាយ) ។

Tools ​ដែល​បាន​ប្រើ​ប្រាស់​រួមមាន៖

- Elliptical Marquee Tool, Shape (Ellipse Tool & Custom shape tool) , Pen Tool, Filter Render (Clouds) , Add vector mask Tool, Brush Tool, Filter Blur (Gaussian Blur…) , Effect (Outer Glow) , Paint Bucket Tool,

Color Balance and Saturation.