ឆុំ វាសនា

Chhom Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Prediction Games

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​♦ លក្ខណៈ​ពិសេស និង​លទ្ធភាព​របស់​កម្មវិធី​៖

  • ​ផ្ដល់ Interface ​យ៉ាង​ងាយស្រួល​ដល់ User
  • ​ប្រើ​ប្រាស់ Multi Forms ​សម្រាប់​បង្ក​លក្ខណៈ​ងាយស្រួល​ដល់ User
  • មាន Game ពីរ​ប្រភេទ​សម្រាប់​ឲ្យ User លេងកម្សាន្ត
  • អាច​ឲ្យ User ​បង្កើត Account ​សម្រាប់​រក្សាទុក​រាល់​ព័ត៌មាន​ជា​ពិសេស​ចំនួនទឹកប្រាក់របស់ User
  • រាល់ Game ​នីមួយៗ​មាន Interface យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត និង​ផ្ដល់​ប្រាក់រង្វាន់ពេល User ឈ្នះ Game
  • ​ការពារ​រាល់ Account ​ដែល User បង្កើត​ម្តងៗ​មិន​ឲ្យ​ស្ទួន​គ្នា​
  • User Account ទាំងអស់​ត្រូវ​រក្សាទុក​ក្នុង Text File

♦ បច្ចេកវិទ្យា និង​កម្មវិធី​ដែល​ចូលរួម​ប្រើ​

  • Visual Studio 2010

 📥 ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយ​កម្មវិធី​ទាំងស្រុង