ឆុំ វាសនា

ឆុំ វាសនា

Chhom Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap