ឆុំ វាសនា

ឆុំ វាសនា

Chhom Veasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន