ទូច អេងហៀង

Touch EngHeang

ឆ្នាំសិក្សា 2013
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

Game Random Picture

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ C# for Beginner

​លក្ខណៈ​ពិសេស​នៃស្នាដៃ

 - បំបាត់​ភាពស្មុគ្រស្មាញក្រៅពីការ​សិក្សា​

 - ហើយនិង អាចធ្វើ​ឲ្យ​មនុស្សមានភាពសប្បាយរីករាយ

- មានការ​ផ្ដល់​ពិន្ទុ និង​អាចផ្លាស់ប្តូ​រូបភាព​

- Interface ​ផ្ដល់​ភាព​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការលេង

Tool និង​បច្ចេកវិទ្យា​ដែល​ប្រើ​

- Microsoft Visual Studio 2010

- ភាសា C#

ចុចទីនេះ ដើម្បី​ទាញយក​