រ៉ន វ៉ាន់ដា

រ៉ន វ៉ាន់ដា

Ron Vanda

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Website Design With CSS

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន