នួន នី

នួន នី

Noun Ny

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី វិទ្យាល័យ​ ជា ស៊ីម តាកែវ​

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5