ស៊ុន​ ចាន់វាសនា

ស៊ុន​ ចាន់វាសនា

Sun ChanVeasna

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី Royal University of Fine Arts

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop

ស្នាដៃដែលបង្កើតបាន