ឆាយ ម៉ាលីគុណ

ឆាយ ម៉ាលីគុណ

Chhay Malikun

ឆ្នាំសិក្សា 2009
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash
  2. Adobe Photoshop