ហុន​ ហាក់ឡេង

ហុន​ ហាក់ឡេង

Hon Hakleng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5+Dreaweaver 5.5
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS