ហុន​ ហាក់ឡេង

ហុន​ ហាក់ឡេង

Hon Hakleng

ឆ្នាំសិក្សា 2012
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML+HTML5&CSS
  2. Computer Network
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap