ម៉ៅ ចាន់ថន

ម៉ៅ ចាន់ថន

Mao Chanthan

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming
  4. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap