ឈួន សៅរ៍វិចិត្រ

ឈួន សៅរ៍វិចិត្រ

Chhuon Saovichet

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS