ម៉ៅ ហ្គ័កឆាយ

ម៉ៅ ហ្គ័កឆាយ

Mao Horkchhay

ឆ្នាំសិក្សា 2022
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++