ថោង ហេងសកល

ថោង ហេងសកល

Thong Heng Sakal

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Flash