ពេជ្រ គីមឡេង

ពេជ្រ គីមឡេង

Pich KimLeng

ឆ្នាំសិក្សា 2020
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ស៊ីតិក Institute

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++