ឈឿម ពិសិដ្ឋ

ឈឿម ពិសិដ្ឋ

Chhoeurm Pisithd

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. PHP & My SQL
  2. C# Beginning