ទេព គោត្តមុនី

ទេព គោត្តមុនី

Tep Kothanak Mony

ឆ្នាំសិក្សា 2019
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Python