អេង រតនៈ

អេង រតនៈ

Eng Rathanak

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. HTML+HTML5&CSS
  3. Java Programing
  4. JavaScript + Jquery
  5. C++OOP
  6. C# Beginning
  7. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap