ហេង ចន្ទវាសនា

ហេង ចន្ទវាសនា

Heng Chanveasna

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី Bank

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning