សេង ធារ៉ា

សេង ធារ៉ា

Seng Theara

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC)

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming