ឡាយ វណ្ណរ័ត្ន

ឡាយ វណ្ណរ័ត្ន

Lay Vanroth

ឆ្នាំសិក្សា 2018
មកពី វិទ្យាស្ថានភូមិភាគតេជោសែនកំពត

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning