ភឺន ឆន្ទ័នា

ភឺន ឆន្ទ័នា

Phoeun Chhantana

ឆ្នាំសិក្សា 2017
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C# Beginning
  2. C# Database Programming