ឡេង ស្រីម៉ុច

ឡេង ស្រីម៉ុច

Leng Srey Mouch

ឆ្នាំសិក្សា 2010
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. HTML
  2. Adobe Photoshop
  3. Website Design With CSS, CSS3 & Bootstrap