សេង ចន្ទ័សោភណ្ឌ័

សេង ចន្ទ័សោភណ្ឌ័

Seng Chan Sophorn

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី វិទ្យាស្ថាន បច្ចេកវិទ្យានៃកម្ពុជា (ITC) -ITC

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning
  3. C# Database Programming