ហេង សារ៉ាតវិចិត្រ

ហេង សារ៉ាតវិចិត្រ

Heng Sarathvichet

ឆ្នាំសិក្សា 2016
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++
  2. C# Beginning