យ៉ង់ សុភក្រ័ណា

យ៉ង់ សុភក្រ័ណា

Yang Sopheakna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Computer Network