ហៀង ចាន់វាសនា

ហៀង ចាន់វាសនា

Heang Chanveasna

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ន័រតុន

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Window Server