សេង រិទ្ឋីយ៉ា

សេង រិទ្ឋីយ៉ា

Seng Rithyya

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++