ប៉ែន សុធារិទ្ឋ

ប៉ែន សុធារិទ្ឋ

Penn Sothearith

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. Adobe Photoshop