ម៉ៅ សុខនីរ៉ូត

ម៉ៅ សុខនីរ៉ូត

Mao Sokniroth

ឆ្នាំសិក្សា 2015
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++