លី ជ្រៃពន្លក

លី ជ្រៃពន្លក

Ly Chrey Ponlork

ឆ្នាំសិក្សា 2014
មកពី សាកលវិទ្យាល័យ ភូមិន្ទ​ភ្នំពេញ

មុខវិជ្ជាដែលបានសិក្សា

  1. C/C++